Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Економіка; суспільні верстви 13 – 16 ст.

Дивіться також:

Предмети (2): Економіка, Соціальна історія

Бібліографічні записи (31 – 40 / 87)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Капраль М. М.] Самоврядування Києва та Львова кін. 15 – 1 пол. 17 ст.: регіональна специфіка. – «Самоврядування в Києві: історія та сучасність», К., 2000 р., с. 137 – 143.

[Келембет С. М.] Князі Несвізькі та Збаразькі: XIII - початок XVI століть. – Кременчук: 2017 р. – 209 с.

[Кісь Я. П.] Крестьяне львовских городских сёл в 15 – 17 вв. – Льв.: автореф.к.и.н., 1953 г. – 14 с.

[Коріненко П. С.] Історія українського селянства. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 296 с.

[Котляр М. Ф.] Левантийская торговля Львова 14 – 15 вв. по нумизматическим данным. – Нумизматика и эпиграфика, 1966 г., т. 6, с. 135 – 148.

[Кривонос В. П.] Львівсько-левантійська торгівля наприкінці 15 – в сер. 17 ст. – УІЖ, 1995 р., № 1, с. 48 – 57.

[Крип’якевич І. П.] Русини-властителі у Львові в 1 пол. 16 ст. – «Науковий збірник, присвячений ювілею проф.М.С.Грушевського», Льв., 1906 р., с. 219 – 236.

(4)