Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

13 – 16-cent. economics, social strata

Also look at:

Subjects (2): Economy, Social history

Bibliographical records (1 – 10 / 120)

List sorting: author, title, A – Z

[Antonovych V. B.] Архив юго-западной России [4-01]. – К.: ВКДА, 1867 г., ч. 4, т. 1 = 62, 455 с.

[Antonovych V. B.] Архив юго-западной России [5-01]. – К.: ВКДА, 1869 г., ч. 5, т. 1 = 94, 646 с.

[Borjak G. V.] Торгівельні шляхи на Волині в 1 пол. 16 ст. – МСВ, 1985 р., с. 168 – 172.

[Budzynskyj Z.] Dzieje opieki spolecznej w ziemi Przemyskiej i Sanockiej: 15 – 18 ww. – Przemyśl: 1987. – 176 s.

[Charewiczowa Ł.] Handel Lwowa z Moldawią i Multanami w wiekach średnich. – KH, 1924, t. 38, s. 37 – 67.

[Charewiczowa Ł.] Handel średniowiecznego Lwowa. – Lw.: 1925. – 11, 156 s.

[Chyzhevskyj P.] Handel na Podlasiu w 2 p.15 w. – Białostocczyzna, 1994, t. 9, № 1, s. 3 – 10.

[Dashkevych J. R.] Z historii południowo-wschodniego szlaku bursztynowego: 14 – 17 ww. – Slavia antiqua (Poznań), 1981, t. 27, s. 253 – 275.

[Dashkevych M. P.] Общественный строй южной Руси во 2 п.13 и 1 п.14 вв. – ЧИОНЛ, 1879 г., т. 1, с. 306 – 307.

(1)