Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Other issues on the cities history in 1648 – 1783

Bibliographical records (1 – 10 / 273)

List sorting: author, title, A – Z

Древнерусский город. – К.: Наукова думка, 1984 г. – 159 с.

[Abrosymova S. V.] Документы Литовской метрики как источник по истории городов Украины 1 п.16 в. – «Литовская метрика: ТД», Вильнюс, 1988 г., с. 18 – 20.

[Abrosymova S. V.] Книга записей Литовской метрики как источник по истории городов Украины 1 п.16 в. – «Исследования по истории Литовской метрики», М., 1989 г., с. 196 – 214.

[Abrosymova S. V.] Книги переписей Литовской метрики с.16 в. как источник по истории городов Украины. – «Историографические и источниковедческие проблемы отечественной истории», Дп., 1985 г., с. 123 – 128.

[Akopjan V. A.] Армянские источники об украинских городах. – ИСИ, 1962 г., с. 15 – 16.

[Aleksandrovych S.] Gospodarcze, prawne i etniczne osobliwości sieci miejskiej ziem wielkiego księstwa Litewskiego w 16 – 17 ww. – «Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy», Kraków, 1996, s. 61 – 86.

[Aleksandrovych S.] Powstanie i rozwój miast województwa podlaskiego: 15 – 1 p.17 st. – Acta Baltico-Slavica, 1964, t. 1, s.

(1)