Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Historiography of Ukrainian ethnography

Also look at:

Subject: Historiography

Bibliographical records (21 – 30 / 63)

List sorting: author, title, A – Z

[Goshko J. G.] Значення творчості Івана Франка для розвитку української етнографічної науки. – «Іван Франко і світова культура», К., Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 94 – 96.

[Grushevskyj O. S.] Ранние этнографические работы Н.И.Костомарова. – ИОРЯС, 1911 г., т. 16, № 1, с. 77 – 120.

[Isajevych J. D.] Походження українців: історіографічні схеми і політика. – Матеріали до української етнології, 1995 р., т. 1, с.

[Jankovska Z.] Фольклорно-етнографічна праця П.Куліша «Записки о южной Руси» в оцінці його сучасників. – «Осягнення історії: збірник наукових праць на пошану М.П.Ковальського», Острог, 1999 р., с. 548 – 551.

[Javornyckyj D. I.] К биографии малорусского этнографа Н.В.Закревского. – ИВ, 1911 г., № 12, с. 211 – 217.

[Kagarov J. G.] Завдання та методи етнографії. – ЗбІФВ, 1928 р., № 79. – с.

[Kagarov J. G.] Нарис історії етнографії. – ЗбІФВ, 1926 р., № 34. – с.

(3)