Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Археология Польши

Библиографические записи (1 – 10 / 33)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

The lithic raw material sources and interregional human contacts in the Northern Carpathian Regions. – Kraków: PAU [distributed]; Budapest: Institute of archaeol. sciences of the Eötvös Loránd univ. [distributed], 2013. – 146, [4] p.: fig.

[Атаман Ю.] Odkrycia archeologiczne w podzemiach bazyliki katedralnej przemyskiej. – Kronika diecezji przemyskiej, 1961, t. 46, № 9-10, s. 138 – 142.

[Буко А.] Холм доби Данила Романовича у світлі результатів найновіших розкопок. – «Галичина і Волинь в добу середньовіччя», Льв., 2001 р., с. 187 – 190, 4 іл.

[Витковский А.] Stan i potrzeby badań archeologicznych fortyfikacji zamojskich. – Lubelszczyzna, 1995, № 1, s. 81 – 85.

[Гунич А.] Badania weryfikacyjne grodzisk wczesnośredniowiecznych i średniowiecznych na terenie powiatu hrubieszowskiego. – Biuletyn towarzystwa regionalnego hrubieszowskiego, 1971, t. 9, № 3, s.

[Гурба Я.] Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego gradziska w Chelmie Lubelskim. – Sprawozdania archeologiczne, 1970, t. 22, s. 231 – 241.

[Зелинска М.] Badania archeologiczne na wzgórzu zamkowym w Sanoku. – Mówią zbiory, 1996, № 1, s. 5 – 20.

(1)