Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Релігійне життя 13 – 16 ст.

Дивіться також:

Предмет: Церква

Бібліографічні записи (11 – 14 / 14)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Томашевський Б. А.] Dzieje zakonu oo.karmelitów w Polsce, na Litwie i Rusi 1397 – 1795. – Kraków: 1989, t. 1.

[Фіялек Я.] Biskupstwa wołyńskie Polski i Litwy w swoich początkach w 14 – 15 ww. – Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU, 1911, t. 16, № 4, s. 9 – 21.

[Фіялек Я.] Średnioweczne biskupstwa koscióła wschodniego na Rusi i Litwie na podstwie żródel greckich. – KH, 1896, t. 10, № 3, s. 487 – 521.

(2)