Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Православ’я в 13 – 16 ст.

Підрозділи

Бібліографічні записи (11 – 20 / 34)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Корогодіна М. В.] Кормчие книги XIV - первой половины XVII вв. как исторический источник. – Спб.: Автореферат дисс…. д.и.н., 2015 г. – 39 с.

[Корогодіна М. В.] Кормчие книги XIV – первой половины XVII веков. – Спб.: Альянс-Архео, 2017 г., т. 1 – 600 с.; т. 2 – 648 с.

[Крип’якевич І. П.] Середньовічні монастирі в Галичині: спроба каталогу. – ЗапЧСВВ, 1926 р., т. 2, № 1-2, с. 70 – 104.

[Лотоцький О. Г.] Соборні крилоси на Україні та Білій Русі в 15 – 16 в. – ЗНТШ, 1896 р., т. 9, с. 1 – 34.

[Лур’є В. М.] Русское православие между Киевом и Москвой. – М .: Три квадрата, 2009 г. – 296 с.

[Малиновський М.] Историческая ведомость о митрополии русской в Галиче. – Льв.: НТШ, 1875 г. – 40 с.

[Малиновський М.] Историческое обозрение митрополии Галицко-Русской. – «Зоря галицкая яко альбум на 1860 г.», Льв., тип.Ставропиг.ин-та, 1860 г., с.

[Нагаєвський І. Д.] Нарис історії Галицької митрополії у 150-річчя її відновлення. – Філядельфія: Америка, 1958 р. – 43 с.

(2)