Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Грамоти 13 – 16 ст.

Бібліографічні записи (41 – 50 / 79)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Купчинський О. А.] Актові джерела Галицько-Волинського князівства 13 ст. та їхня реконструкція на основі літописів. – «Бібліотека – науці», К., Наукова думка, 1990 р., с. 96 – 117.

[Купчинський О. А.] Втрачені пергаментні грамоти міст і сіл Галичини 14 – 1 пол. 19 ст. – «Бібліотекознавство та бібліографія», К., Наукова думка, 1982 р., с. 72 – 95.

[Купчинський О. А.] Давньоруські грамоти у складі подільського списку літопису 17 ст. – ВІК, (5-а), 1987 р., с. 82 – 83.

[Купчинський О. А.] Дослідження і публікації грамот Галицько-Волинського князівства у 18 – 1 п.19 ст. – «Київська Русь: культура, традиції», Київ, Наукова думка, 1982 р., с. 129 – 149.

[Купчинський О. А.] Забуті та невідомі українські грамоти 14 – 1 пол. 15 ст. – ЗНТШ, 1997 р., т. 233, с. 333 – 359.

[Курашкевич В.] Gramoty halicko-wołyńskie 14 – 15 ww.: studium językowe. – Kraków: 1934. – 174 s.

[Левицький В.] Dyplom księcia halickiego Lwa (Leona) Daniłowicza z roku świata 6778, a od narodzenia Chrystusa 1270. – Biblioteka naukowego zakładu im.Ossolińskich, 1843, t. 8, s. 147 – 153.

(5)