Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Загальні та популярні праці про Переяславську угоду 1654 р.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 62)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Алескеров Ю. М.] Выдающееся событие в истории нашей Родины: к 300-летию воссоединения Украины с Россией. – Самарканд: и-во Узбекского университета, 1954 г. – 70 с.

[Бердута М. З.] В єдиній сім’ї братніх народів: до 325-річчя возз’єднання України з Росією. – Вісник Харківського університету. Серія історія, 1979 р., № 182, с. 3 – 10.

[Берелевич Ф. І.] 300-летие воссоединения Украины с Россией. – Тюмень: 1954 г. – 21 с.

[Бойко І. Д.] 300 років возз’єднання України з Росією. – К.: 1953 р. – 40 с.

[Бойко І. Д.] 300-летие воссоединения Украины с Россией. – М.: Знание, 1954 г. – 39 с.

[Бойко І. Д.] Великий історичний акт. – К.: Політвидав, 1946 р. – 31 с.

[Бойко І. Д.] Воссоединение Украины с Россией. – М.: и-во АН СССР, 1954 г. – 112 с.

[Бойко І. Д.] Переяславская рада и её историческое значение. – К.: Госполитиздат, 1954 г. – 134 с.

[Бойко І. Д.] Переяславська рада та її історичне значення. – К.: Держполітвидав, 1954 р. – 136 с.

(1)