Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Історіографія Переяславської угоди 1654 р.

Дивіться також:

Предмет: Історіографія

Бібліографічні записи (1 – 10 / 20)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Басараб Д.] Perejaslav 1654: a historiographical study. – Edmonton: 1982. – 28, 322 p.

[Виговський І. І.] Несостоятельность буржуазных фальсификаций истории воссоединения Украины с Россией. – ВКУ, серия международных отношений, 1980 г., № 11, с. 90 – 96.

[Грушевський М. С.] Сполученя України з Московщиною в новійшій літературі. – Україна, 1917 р., № 3-4, с. 91 – 108.

[Заяць А. Є.] Українсько-російський договір 1654 р. в оцінці сучасної української історіографії: 90-ті рр. – «Козацькі війни 17 ст. в історичній свідомості польського та українського народів», Львів, 1996 р., с. 286 – 292.

[Ілько В. І.] І.П.Крип’якевич про українсько-російські переговори в Переяславі 7 – 13.01.1654 р. – «Переяславська земля і світ людини», Київ, 1998 р., с. 105 – 108.

[Ісаєвич Я. Д.] «Приєднання чи возз’єднання?» М.Брайчевського – переломна подія в українській історіографії. – «Старожитності Русі-України», К., Київська академія євробізнесу, 1994 р., с. 242 – 249.

[Ісаєвич Я. Д.] Михайло Брайчевський і його концепція історії України. – УІ, 1994 р., т. 31, № 120-123, с. 189 – 200.

(1)