Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Інші питання Переяславської угоди 1654 р.

Бібліографічні записи (51 – 60 / 176)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Грушевський М. С.] 250 літ. – ЛНВ, 1904 р., № 1, с. 1 – 6.

[Грушевський М. С.] К истории Переяславской рады 1654 г. – Доклады АН СССР, 1930 г., с. 299 – 305.

[Гуржій О. І.] Переяславська угода 1654 р. та її наслідки у сприйнятті сучасників-українців. – «Українсько-російський договір 1654 р.: нові підходи до історії міждержавних стосунків», К., 1995 р., с. 50 – 52.

[Гуслистий К. Г.] Возз’єднання України з Росією та його історичне значення. – Дніпро, 1954 р., № 1, с. 89 – 93.

[Дзюба О. М.] Влияние просвещения на формирование идеологических предпосылок воссоединения Украины с Россией. – «На путях дружбы и сотрудничества», К., Наукова думка, 1981 г., с. 5 – 15.

[Дядиченко В. А.] 300-річчя возз’єднання України з Росією – велике свято дружби народів Радянського Союзу. – НЗ Київського університету, 1954 р., т. 13, № 1, с. 5 – 21.

[Дядиченко В. А.] Боротьба українського народу за возз’єднання з Росією. – К.: Держполітвидав, 1954 р. – 133 с.

[Дядиченко В. А.] Визвольна війна 1648 – 1654 рр. і возз’єднання України з Росією. – К.: вид. АН УРСР, 1954 р. – 350 с.

[Дядиченко В. А.] Переяславська рада 1654 року та її історичне значення. – К.: Трансжелдориздат, 1954 р. – 40 с.

(6)