Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Топографічні описи намісництв та губерній кінця 18 ст.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 17)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Описи Київського намісництва 70-80-х рр. 18 ст. – К.: Наукова думка, 1989 р. – 390 с.

Хроно-географическое описание города Харькова 1767 г. – «Харьковский сборник», Харьков, 1887 г., т. 1, с. 256 – 258.

[Ананьєва Т. Б.] Описи лівобережної України кін. 18 – поч. 19 ст. – К.: Наукова думка, 1997 р. – 324 с., 64 с. ілл.

[Багалій Д. І.] Описание Слободско-Украинской Харьковской губернии 1802 г. – «Харьковский сборник», Харьков, 1889 г., т. 3, с.

[Гуржій О. І.] Описи Харківського намісництва кін. 18 ст. – К.: Наукова думка, 1991 р. – 224 с.

[Добровольський П. М.] Топографическое описание городов Чернигова, Нежина и Сосницы с их поветами. – Труды Черниговской учёной архивной комиссии, 1902 г., т. 4, отд. 2, с. 137 – 222.

(1)