Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Суспільна думка в Україні

Бібліографічні записи (31 – 40 / 60)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Полонська-Василенко Н. Д.] Маніфест 3.08.1775 р. [про скасування Запорізької Січі] в світлі тогочасних ідей. – ЗапІФВ, 1927 р., т. 12, с. 165 – 203.

[Попович М. В.] Українські ліберали [18 – п.20 ст.]. – Сучасність, 1993 р., № 11, с. 71 – 87.

[Пріцак О. Й.] Kiev and all of Rus’: the fate of a sacral idea. – HUS, 1986, v. 10, № 3-4, p.

[Пріцак О. Й.] Kijów i wszystka Ruś: losy pewnej idei sakralnej. – «Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji», Kraków, 1997, s. 217 – 237.

[Сас П. М.] Гуманистический идеал человека в общественной мысли Украины 16 в. – «Славяне: единство и многообразие», Минск, 1990 г., секция 3, с. 70 – 72.

[Сас П. М.] Деякі аспекти становлення політичної і правової ідеології пануючого класу України 15 – 17 ст. – «Проблеми української історичної медієвістики», К., 1990 р., с. 73 – 80.

[Сас П. М.] С.Оріховський, Й.Верещинський: політико-правові концепції державного устрою. – Польсько-українські студії, К., Либідь, 1993 р., т. 1, с. 62 – 68.

(4)