Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Історики Польщі 19 – 20 ст.

Дивіться також:

Діячі (7):

Бібліографічні записи (1 – 10 / 59)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Oskar Halecki i jego wizja Europy. – T. 1: 2012. – 285, [16] s.: fot.

Publikacje profesora Jerzego Kowalczyka. – «Między Padwą a Zamościem», Warszawa, 1993, s. 11 – 25.

Ze zbiorów Władysława Łozińskiego. – Sztuka (Lw.), 1911, t. 1, s. 16 – 19.

[Балінський М.] Studia historyczne. – Wilno: 1856. – 6, 367 s.

[Бартошевич Ю.] Studia historyczne i literackie. – Kraków: 1880, t. 1 – 405 s.; 1881, t. 2 – 400 s.; t. 3 – 400 s.

[Беганська А.] Sylwetka prof. Mieczysława Gębarowicza w świetle listów do przyjaciela. – Czasopismo zakładu narodowego im.Ossolińskich, 1995, № 6, s. 157 – 161.

[Бернацький А.] Aleksander Przezdziecki (1814 – 1871): życiorys uczonego mecenasa. – Kwartalnik historii nauki i techniki, 1972, № 2, s. 243 – 263.

[Венцовський П.] August Bielowski i początki wydawnictwa «Monumenta Poloniae historica» (do r.1876). – Historia, 1997, t. 5, № 1, s. 29 – 49; № 2, s. 229 – 252.

[Вирозумський Є.] [Mieczysław Gębarowicz] – Czasopismo zakładu narodowego im.Ossolińskich, 1994, № 4. = 179 s.

[Гумовський М.] Piekosiński: rys życia i prac. – Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne (Kraków), 1906, № 4, s. ; 1907, № 1, s.

(1)