Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Інші допоміжні дисципліни історії Польщі

Бібліографічні записи (1 – 10 / 61)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Urzędnicy Prus krόlewskich XV–XVIII wieku. – Wrocław: 1990. – 248 s.

[Александрович С.] Polska kartografia wojskowa do połowy 17 w. – «Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej», Warszawa, 1982, s. 7 – 32.

[Болсуновський К. В.] Solidy Bolesława z napisem sławianskim : śtudium numizmatyczne. – K.: 1888. – 43 s.

[Бондира В.] Chronologia sejmików bełskich w dobie saskiej: 1697 – 1763. – Res historica (Lublin), 1999, № 7, s. 99 – 149.

[Бондира В.] Chronologia sejmików ziemi chełmskiej 1697 – 1762. – Rocznik chełmski, 1996, t. 2, s. 341 – 370.

[Бонецький А.] Herbarz Polski. – Warszawa: 1899, t. 1 = 10, 385 s.; 1900, t. 2 = 396 s.; 1907, t. 7 = 408 s.;… 1917, t. 14.

[Бубак Ю.] Topograficzne nazwy miejscowości ziemi krośnieńskiej i jaselskiej. – «Ziemia krośnieńska w kulturze polskiej», Kraków, 1996, s. 105 – 114.

[Бучек К.] Dzieje kartografii polskiej od 15 do 18 w. – Wrocław: 1963.

[Бучек К.] The history of polish cartography from 15 to 18 century. – Wrocław: 1966.

(1)