Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

13 – 16-cent. political history

Bibliographical records (21 – 30 / 257)

List sorting: author, title, A – Z

[Chuxlib T. V.] Козаки і татари. Українсько-кримські союзи 1500-1700-х років. – К.: Києво-Могилянська академія, 2017 р. – 274 с.

[Czołowski A.] Katastrofa Rohatyna 1509 r.: szkic historyczny. – Lw.: 1930. – 15 s.

[Dąbrowski D.] Stosunki polityczne Lwa Daniłowicza z sąsiadami zachodnimi w latach 1264 – 1299/1300. – «Галичина і Волинь в добу середньовіччя», Льв., 2001 р., с. 42 – 69.

[Dashkevych J. R.] L’époque de Danylo Romanovyč (milieu de 13 siècle) d’après souce karaïte. – HUS, 1978, v. 4, № 3, p. 334 – 373.

[Dashkevych M. P.] О времени присоединения Волыни и Киева к Литве. – ЧИОНЛ, 1888 г., т. 2, отд. 1, с. 131 – 132;

[Dashkevych M. P.] О занятии Подолья литовцами. – УИ, 1882 г., № 10, с.

(3)