Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Administration of the Orthodox Church in 1648 – 1783

Bibliographical records (1 – 10 / 90)

List sorting: author, title, A – Z

Петрушевич А. С. О галицких епископах со времени учреждения галицкой епархии до к.13 в. – Галицкий исторический сборник, Львов, тип.Ставропиг.ин-та, 1854 г., т. 2, с. 3 – 81.

Право патронатства в юго-западной России в 16 в. – Литовские епархиальные ведомости (Вильно), 1878 г., №№ 26 – 30, 36 – 38.

[Andrusjak M. G.] Боротьба за єпископську катедру. – ЗапЧСВВ, 1936 р., т. 6, № 1-2, с. 85 – 136.

[Bendza M.] Inkorporacja metropolii kijowskiej do patriarchatu moskiewskiego. – Rocznik teologiczny, 1986, t. 28, № 2, s. 47 – 102.

[Bendza M.] Zasada soborowosti i jej znaczenie w cerkwi prawosławniej. – Rocznik teologiczny, 1992, t. 34, № 2, s. 29 – 42.

[Benkovskyj L.] Organizacja kościoła wschodniego w Polsce. – «Kościol w Polsce», Kraków, 1969, t. 2, s. 781 – 1049.

(1)