Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Военное дело Польши

Библиографические записи (31 – 33 / 33)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Сергийчук В. И.] Українські козаки на службі Речі Посполитої. – Військо України, 1992 [1993?] р., № 2-3, с. 76 – 91.

[Срогош Т.] Życie codzienne żołnierzy armii koronnej i litewskiej w XVII wieku. – Oświęcim: Napoleon V, 2018. – 302 s.

[Урванович Е.] Funkcje i rola kól wojskowych: zromadzenia żołnierskie na Podlasiu w 17 – 18 ww. – Zeszyt naukowy muzeum wojska (Białystok), 1995, t. 9, s.

(4)