Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Национальные меньшинства Польши

Библиографические записи (1 – 10 / 64)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Александрович М.] Legendy, znachorstwo, wróżby i gusła ludu muzulmańskiego w Polsce. – Rocznik tatarski, 1935, № 2, s. 368 – 375.

[Балабан М.] On the history of the karaites in Poland. – Hatekufa, 1922, v. 16, p. 294 – 297.

[Балабан М.] Z historii żydów w Polsce. – Warszawa: 1920.

[Балабан М.] Zabytki historyczne żydów w Polsce. – Warszawa: 1929. – 156, 66, 16 s.

[Барановский Б.] Ormiane w służbe dyplomatycznej Rzeczypospolitej. – Myśl karaimska, 1946, t. 1, s. 119 – 137.

[Барон С. Г.] A social and religious history of the jews. – New York: 1976, v. 16.

[Боравский П.] Z dziejów kolonizacji tatarskiej w Wielkim Księstwe Litewskim i w Polsce: 14 – 17 ww. – Przegląd orientalistyczny, 1977, № 4, s. 291 – 304.

[Бриковский Р.] Tatarskie meczety w Rzeczypospolitej. – OZ, 1988, t. 41, № 3, s. 153 – 172.

(1)