Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Военное дело Польши

Библиографические записи (1 – 10 / 33)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

Hetmani Rzeczypospolitej obojga narodów. – Warszawa: Bellona, 1995. – 590 s.

О татарских шляхах в Украине и Польше. – КГВ, 1857 г., № 28; Подольск.губ.вед., 1857 г., № 32.

[Барановский Б.] Organizacja wojska polskiego w latach trzydziestych i czterdziestych 17 w. – Warszawa: 1957. – 231 s.

[Барановский Б.] Polska sztuka wojenna w latach 1648 – 1683. – Warszawa: 1954. – Wypisy żródlowe do historii polskiej sztuki wojennej, t. 6.

[Божемский А.] Siły zbrojne w wołoskiej wojne Jana Olbrachta. – Lw.: 1928.

[Борас З.] Poczet hetmanów polskich i litewskich. – Poznań: 1991, t. 1; 1992, t. 2; Szczecin: Albatros, 1994, t. 3 = 86 s.

[Бринкус Ю.] Obrońcy kresów wschodnich w czasach Zygmunta_3 Wasy: służba wojskowa i publiczna. – Rocznik naukowo-dydaktyczny Wyższej szkoły pedagogicznej w Krakowie, 1993, t. 158, s. 221 – 245.

[Бринкус Ю.] Obrońcy kresów wschodnich w czasach Zygmunta_3 Wasy. – Wiadomości historyczne, 1993, t. 36, № 3, s. 141 – 150.

[Вагнер М.] Kadra oficerska armii koronnej w 2 p.17 w. – Toruń: 1992.

(1)