Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Підляшшя

Дивіться також:

Географічні об’єкти (44)

Предмет: Частини України

Бібліографічні записи (11 – 20 / 118)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Багінська Е.] Patronat Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w 17 w. – Białostocczyzna, 1994, № 4, s. 18 – 28.

[Багінська Е.] Szlachta podlaska w kręgu Radziwiłłów birżańskich. – Zeszyt naukowy muzeum wojska (Białystok), 1995, t. 9, s.

[Байковська Г.] «Podlaski kwartalnik kulturalny»: bibliografia zawartości za lata 1987 – 1996. – Podlaski kwartalnik kulturalny, 1997, № 2, s. 16 – 39.

[Балінський М.] Starożytna Polska. – Warszawa: 1844, t. 2, cz. 1 = 546 s.; 1845, t. 2, cz. 2 = s. 547 – 1431, 8 s.

[Барановський І. Т.] Podlasie w przededniu unii lubelskiej. – PH, 1908, № 2, s. 48 – 75.

[Бялокозович В.] Mikołaj Janczuk: podlaski dialog na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim – wczoraj i dziś. – Prze komisji wschodnioeuropejskiej, 1997, t. 4, s. 109 – 140.

[Бялокозович В.] Mikołaj Janczuk: podlaskie skrzyżowanie tradycji słowiańskich. – Olsztyn: 1996. – 250 s.

[Вавринчик А.] Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w 15 i 16 ww. – Wrocław: 1951.

[Вагнер М.] Działania wojenne na Podlasiu w latach wojny północnej (1702 – 1706). – Rocznik bialskopodlaski, 1997, t. 5, s. 71 – 94.

[Верига В. І.] Край обабіч Бугу [Підляшшя]. – Краєзнавство, 1994 р., № 1-2, с. 55 – 62.

(2)