Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Підляшшя

Дивіться також:

Географічні об’єкти (44)

Предмет: Частини України

Бібліографічні записи (21 – 30 / 118)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Верченський Г.] Ziemia Chełmska i Podlasie: rys historyczny i obraz stanu dzisiejszego. – Warszawa: 1918.

[Вишневський В.] Трагедія православних церков у Польщі. – ПУ, 1990 р., № 4, с. 18 – 19.

[Вісьневський Є.] Lustracje województwa Podlaskiego 1570 i 1576. – Wrocław: 1959.

[Вісьневський Є.] Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca 14 do połowy 17 w. – Acta Baltico-Slavica, 1964, t. 1, s.

[Войцехівський О. А.] Український етнос Підляшшя. – «Етнічність в історії та культурі», Од., 1998 р., с. 35 – 37.

[Врочинська Е.] Eksploatacja lasów na Podlasiu w 16 w. – «Studia nad spoleczeństwem i gospodarką Podlasia w 16 – 18 ww.», Warszawa, 1981, s.

[Вуйцицький К. В.] Ruś podlaska: Podlasie w opisach romantyków. – Bielsk Podlaski: 1995. – 148 s.

(3)