Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Підляшшя

Дивіться також:

Географічні об’єкти (44)

Предмет: Частини України

Бібліографічні записи (71 – 80 / 118)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Кулецький М.] Akta ziemskie i grodzkie podlaskie w Rosyjskim państwowym archiwum akt dawnych. – Archeion, 1997, t. 97, s. 43 – 57.

[Левандовський Я.] Na pograniczu: polityka władz państwowych wobec unitów Podlasia i Chełmszczyzny 1772 – 1875. – Lublin: 1996. – 155 s., 15 tabl.

[Левандовський Я.] U progu «sprawy chełmskiej»: polityka władz państwowych wobec unii na Podlasiu i Chełmszczyźnie w latach 1795 – 1864. – «Lublin i Lubelskie w dobie porozbiorowiej», Lublin, 1996, s. 9 – 39.

[Ляшук А.] Duża i średnia prywatna własność ziemska na Podlasiu w 2 p.16 w. – Zeszyt naukowy muzeum wojska (Białystok), 1995, t. 9, s.

[Ляшук А.] Dwory urzędników na Podlasiu w 2 p.17 w. – Białostocczyzna, 1993, t. 8, № 1, s. 11 – 19.

[Малішевський М.] Unici podlascy. – Siedlce: 1992.

[Марошек Ю.] Dolina Nereśli w przeszłości. – Białostocczyzna, 1997, № 2, s. 3 – 19.

[Марошек Ю.] Dwór i rezydencja ziemiańska w krajobrazie kulturowym Podlasia. – Białystok: 1994. – 27 s.

(8)