Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Підляшшя

Дивіться також:

Географічні об’єкти (44)

Предмет: Частини України

Бібліографічні записи (91 – 100 / 118)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Миронович А.] Orthodox centres and organisations in Podlachia from the mid-16 through 17 century. – Journal of ukrainian studies, 1992, v. 17, № 1-2, p. 59 – 66.

[Миронович А.] Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w 16 i 17 ww. – Białystok: 1991.

[Миронович А.] Podlaskie ośrodki religijno-kulturalne kościoła prawosławnego w 16 w. – Rocznik teologiczny, 1993, t. 35, № 2, s. 155 – 175.

[Миронович А.] Wykaz proboszczów dekanatu podlaskiego z 1788 r. – Białoruskie zeszyty historyczne, 1994, № 2, s. 97 – 104.

[Назарук В.] Михайло Грушевський і Холмшина та Підляшшя. – WZU, 1994, t. 2, s. 43 – 54.

[Нечуй-Левицький І. С.] Мандрівка на українське Підляшшя. – Правда, 1872 р., № 7, с. 310 – 317; № 8, с. 373 – 382; № 9, с. 423 – 431.

[Охманьський Є.] Struktura feudalnej własności ziemskiej na Podlasiu w 16 w. – Acta Baltico-Slavica, 1964, t. 1, s.

[Пастернак Є.] Нарис історії Холмщини і Підляшшя. – Вінніпеґ: 1968 р. – 466 с.

[Пашкевич Г.] Z dziejów Podlasia w 14 w. – KH, 1928, t. 42, s. 227 – 245.

(10)