Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Підляшшя

Дивіться також:

Географічні об’єкти (44)

Предмет: Частини України

Бібліографічні записи (41 – 50 / 118)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Галецький О.] Przyłączenie Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny do Korony w r.1569. – Kraków: 1915. – 246 s.

[Ганкус А.] Najstarszy dzwon na Podlasiu. – Białostocczyzna, 1995, № 4, s. 107 – 110.

[Гереш Ю.] Tadeusz Kościuszko i jego spotkania z Podlasiem. – Rocznik Bialskopodlaski, 1994, t. 2, s. 179 – 192.

[Гереш Ю.] Tadeusz Kościuszko i tradycji Podlasia. – «Powstanie 1794 roku i tradycje kościuszkowskie na Podlasiu», Siedlce, 1997, s. 85 – 102.

[Григуць А.] Administracja i służby łowiecko-leśne w puszczach ziemi bielskiej na Podlasiu za panowania Jagiełłonów. 2. Osocznicy. – «Mazowsze i jego sąsiedzi w 14 – 16 w.», Olsztyn, 1997, s. 51 – 59.

[Гроховська І.] Klęski elementarne na Podlasiu na przełomie 17 – 18 w. – Białostocczyzna, 1993, t. 8, № 2, s. 9 – 17.

[Данеляк-Хомаць М.] Społeczne wymiary sanktuariów kultowych na Podlasiu. – Rocznik bialskopodlaski, 1995, t. 3, s. 169 – 177.

(5)