Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Галицько-Волинський літопис

Дивіться також:

Географічні об’єкти (2): Волинське князівство, Галицьке князівство

Бібліографічні записи (31 – 40 / 48)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Пауткін О. А.] Галицкая летопись как памятник литературы древней Руси. – М.: и-во МГУ, 1990 г. – 77 с.

[Перетц В. М.] До питання про літературні джерела давнього українського літопису. – «Ювілейний збірник на пошану академіку М.С.Грушевському з нагоди його 60-річчя», К., ВУАН, 1928 р., т. 2, с. 213 – 219.

[Перфецький Г.] A note on the relationship of the Byxovec chronicle to the Galician-Volhynian chronicle. – HUS, 1981, v. 5, p. 351 – .

[Перфецький Г.] The Galician-Volynian chronicle: an annotated translation. – Munich: 1973. – 159 p.

[Петрушевич А. С.] Волынско-галицкая летопись с кон. 13 в. – Льв.: 1871 г., т. 1 – 96 с.; 1872 г., т. 2 – с. 97 – 146.

[Полюга Л. М.] Запозичена лексика Галицько-Волинського літопису як свідчення тогочасних міждержавних контактів. – «Галич і Галицька земля у державотворчих процесах України», Івано-Франківськ, Плай, 1998 р., с. 195 – 198.

[Приселков М. Д.] Початок літописання у Галицько-Волинській землі. – «Матеріали до вивчення історії української літератури», К., Рад.школа, 1959 р., т. 1, с. 96 – 100.

[Пріцак О. Й.] The old rus’ Kievan and Galician-Volhynian chronicles. – Harvard: 1990. – 89, 762 p.

[Пуцко В. Г.] Pochwała księcia Włodzimierza Wasylkowicza jako źródło do studiów nad sztuką Wołynia 13 w. – SO, 1975, t. 24, № 3, s. 307 – 317.

[Свєнціцький І. С.] Мова Галицько-Волинського літопису. – НЗ Львівського університету, 1949 р., т. 11, с. 123 – 135.

(4)