Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Родоводи (генеалогія)

Дивіться також:

Предмети (2): Генеалогія Великого князівства Литовського, Генеалогія козацтва 1648 – 1783 рр.

Бібліографічні записи (51 – 60 / 108)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Кривошея В. В.] Генеалогія українського козацтва: Білоцерківський полк. – К.: Стилос, 2002 р. – 183 с.

[Кривошея В. В.] Матеріали до історії та генеалогії Корсунського полку. – Корсунський часопис, 1997 р., № 5, с. 27 – 29.

[Кривошея В. В.] Родовідні козаків Терехтемирівської сотні. – СівЛіт, 1998 р., № 5, с. 64 – 67.

[Кривошея В. В.] Старшина Канівського полку: матеріали до історії та генеалогії. – Наукові праці Кам’янець-Подільського педагогічного університету. Історичні науки, 1999 р., т. 3, с. 41 – 46.

[Кривошея В. В.] Чернігівські родоводи: матеріали до історії козацької старшини. – «Україна на порозі 21 століття: актуальні питання історії», К., 1999 р., с. 42 – 55.

[Кривошея І. І.] Генеалогічні розписи козацько-старшинських родин Яготинської сотні Переяславського полку: 17 – 18 ст. – Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства (Біла Церква), 2000 р., с. 23 – 31.

[Кривошея І. І.] Козацько-старшинські роди грецького походження на Переяславщині в 17 – 18 ст. – Наукові праці Кам’янець-Подільського педагогічного університету. Історичні науки, 1999 р., т. 3, с.

[Крип’якевич І. П.] Княжі могили в Галичині. – Галицька старовина, 1994 р., № 2, вересень, с. 4 – 5.

[Лазаревський О. М.] Списки черниговских дворян в 1783 г. – Чн.: 1890 г. – 186 с.

(6)