Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Збірники документів з історії Великого князівства Литовського

Бібліографічні записи (1 – 10 / 29)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis Vilnensis. – Kraków: 1932, t. 1, cz. 1.

Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wilenskiej. – Kraków: 1932, t. 1, cz. 1 – 288 s.; 1939, t. 1, cz. 2 – c. 289 – 608; 1948, t. 1, cz. 3 – s. 609 – 771.

Міндаў, кароль Літовіі, у дакумэнтах і сьведчаньнях. – Мінск: Тэхналогія, 2005 г. – 135 с., [16] арк. іл.

Опись документов Виленского центрального архива древних актовых книг. – Вильно: 1903 г., т. 2 – 6, 218 с.; 1904 г., т. 3 – 4, 175 с.; 1905 г., т. 4 – 6, 388 стб.; 1907 г., т. 5 – 24, 338 стб.; 1908 г., т. 6 – 4, 372 стб.; 1912 г., т. 8 – 19, 564 стб.; 1912 г., т. 9 – 79, 522 стб.; 1913 г., т. 10 – 47, 348 стб.

Русско-ливонские акты. – Санктпетербург : В типографии Императорской Академии наук, 1868 г. – 23, 462 с.

[Бершадський С. О.] Русско-еврейский архив. – Спб.: изд.О-ва распространения просвещения между евреями в России, 1882 г., т. 1 = 337 с.; 1882 г., т. 2 = 259 с.; 1903 г., т. 3 = 260 с.

[Галецький О.] Z Jana Zamoyskiego inwentarza archiwum koronnego: materiały do dziejów Rusi i Litwy w 15 w. – Archiwum komisyi historycznej, 1919, t. 12, N. 1, s. 146 – 218.

(1)