Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Оповідні джерела з історії Великого князівства Литовського

Дивіться також:

Діяч: Стрийковський Матвій (1547 – біля 1586 рр.)

Бібліографічні записи (1 – 10 / 28)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Diarjusz moskiewskiej wojny w W.Ks.Litewskim przez Pawła Sapiehę hetmana W.L. wraz z p.Czarnieckim wojew. ruskim: 1660. – Podgórski A. Pomniki dziejów Polski wieku siedmnastego. – Wrocław: 1840, t. 1, s. 162 – 208.

Radziwiłł K. Sprawy wojenne i polityczne 1621 – 1632. – Paryż: 1859. – 16, 713 s.

[Аннинський С. А.] Хроника Ливонии. – М.-Лг.: и-во АН СССР, 1938 г. – 15, 608 с.

[Бугославський Г. К.] Сокращённая литовская летопись н.16 в. – Смоленская старина, 1911 г., т. 2, № 1, с. 1 – 19.

[Віганд з. М.] Nowa kronika pruska. – 2018. – 665 s.

[Віртемберзький М.] Podróże i wyprawy wojenne Maks.Wirtembergskiego w Polsce, w Litwie, na Rusi i na Ukrainie: 1703 – 1709. – Tygodnik literacki, 1848, №№ 46 – 52.

[Гваньїні О.] Способ запашки земли и посева хлебов в Белоруссии и в.кн.Литовском в к.16 и н.17 вв. – Полоцкая и витебская старина, 1916 г., т. 3, с. 325 – 329.

[Гваньїні О.] Хроніка європейської Сарматії. – К.: Вид. дім "Києво-могилянська академія", 2007. – 1006 с.

(1)